Svanemosen, højmosen med særlig natur

Afskærmet fra omverden ligger Svanemosen som en sjælden oase. Her er ro og plads til en naturoplevelse ud over det sædvanlige.

Kærulden, der står i vinden og vejer med sine hvide "uldtotter" giver mosen et smukt rødligt skær i sensommeren. På en tur i Svanemosen møder man en særlig botanik, som er tilknyttet næringsfattig natur. Højmosen får kun vand fra luften. Det er derfor arter som kogleaks, tranebær, soldug og hedelyng, der kan klare sig med lidt næring, som vokser her. På dyresiden er der også sjældenheder at opleve som fyrremejse, stor kærguldsmed og birkemus.

En højmose er en bestandig landskabstype. Afvanding forstyrre dog højmosen og er årsag til indvandring af træer på højmosefladen. Mosen blev i sin tid afvandet for at kunne foretage tørvegravning og af hensyn til dyrkning af de nærliggende arealer.

Svanemosen blev brugt til tørv

I selve Svanemosen er der stadig mange minder fra tørvegravningstiden i form af tørvegrave og småhuller. De store søer er resultatet af en reel industrivirksomhed. De mindre stammer fra tørvegravning på privat basis, hvor familier fra egnen tilbragte mange timer hver sommer med at skaffe sig vinterbrændsel.

Naturstyrelsen arbejder sammen med Kolding Kommune for at bevare Svanemosen med dens helt særlige naturværdier. De væsentligste trusler er afvanding, næringsstoffer fra luften og tilgroning. Svanemosen er udpeget som Natura 2000 område, der er et netværk af internationale naturbeskyttelsesområder.

Find vej til Svanemosen og parkering

Tværford 15, fortsæt 100 m mod vest. Hvor vejen slår et sving nordpå, drejes i stedet ad grusvejen sydpå (ingen skiltning). Herfra er der en sti til bålhytten.


Temaer
Vandreruter
Oplevelseskortet
Se på kortet!